ناظرین کشاورزی

اخبار

لغو ۱۶ مصوبه استخدامی دولت قبلی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با استناد به ۴ دلیل، ۱۶ بخشنامه دولت گذشته در حوزه استخدام را لغو کرد.

به گزارش تسنیم، در گزارش معاونت توسعه مدیریت آمده است: با عنایت به اینکه اجرای برخی از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از این معاونت در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت، بنا به یکی از دلایل ذیل منتفی شده است:

الف- بخشنامه مستند به یکی از مصوبات هیأت وزیران بوده و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، یا ملغی الاثر شده و یا قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛

ب- بخشنامه در اجرای احکام و تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن آن و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه –مصوب 1389-، نیازمند بازنگری است؛

ج- بخشنامه به صورت مقطعی صادر شده و حسب مورد، در زمان اعتبار، اجرا شده و یا موضوع آن منتفی گردیده است؛

د- موضوع بخشنامه صادره قبلی با صدور بخشنامه های بعدی این معاونت، تعیین تکلیف شده است؛

لذا بدین وسیله با هدف مقررات زدایی و از میان بردن ابهامات دستگاه های اجرایی و کاهش مکاتبات، اعلام می نماید، بخشنامه های ذیل الذکر در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارند:

1 - شماره 66741/100 مورخ 24/04/1385
2- شماره 135938/100 مورخ 17/08/1385
3-  شماره 4848/100 مورخ 20/01/1386
4 -  شماره 85905/100 مورخ 12/09/1387
5-  شماره 9728/200 مورخ 10/03/1389
6-  شماره 50796/200 مورخ 05/10/1389
7 - شماره 56141/234 مورخ 29/10/1389
8- شماره 60123/200 مورخ 01/12/1389
9 - شماره 1050/90/230 مورخ 23/01/1390
10 - شماره 12515/200 مورخ 30/05/1390
11 - شماره 18374/200 مورخ 25/07/1390
12 - شماره 28298/200 مورخ 09/11/1390
13 - شماره 29709/220 مورخ 23/11/1390
14 - شماره 1309/91/200 مورخ 22/01/1391
15 - شماره 40846/91/230 مورخ 21/10/1391
16 - شماره 1923/92/200 مورخ 08/02/1392


لازم بذکر است خوشبختانه مصوبه استخدام مهندسین ناظر کشاورزی جزو مصوبات لغو شده نیست.

شماره مصوبه استخدام مهندسین ناظر کشاورزی 3703/91/200 مورخ 16/2/91 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393ساعت 20:53  توسط ناظر  |